Systemy teleinformatyczne | WSZOP - Katowice

strona główna » Systemy teleinformatyczne
a a a

Systemy teleinformatyczne


Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczelnia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznego z dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Systemy teleinformatyczne.

 • Profil praktyczny - zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń  będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim są systemy teleinformatyczne.
  Uczelnia zapewnia zajęcia w nowoczesnych laboratoriach informatycznych dedykowane dla kształcenia inżynierów, nowatorskie techniki kształcenia i specjalistyczną kadrę - nauczycieli akademickich oraz praktyków i ekspertów w dziedzinie systemów teleinformatycznych. Uwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu związanego z profilem kształcenia.
 • Praktyki zawodowe - 6 tygodni
 • Czas trwania - 3 semestry
 • Liczba punktów ECTS - 90
 • Tytuł zawodowy - dyplomowany specjalista w zakresie systemów teleinformatycznych
 • Forma kształcenia – stacjonarna / niestacjonarna
 • Wysokość czesnego  - 1.600,00 zł/semestr (lub 320,00 zł x 15 miesięcy)
 • Opłata rekrutacyjna - 85,00 zł

(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)


Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.
  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

  W przypadku podjęcia studiów kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


  Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.


Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

  • Wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych
  • Montowania okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych
  • Instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej
  • Wdrażania i eksploatowania sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych
  • Montowania i konfigurowania sieci komutacyjnych
  • Eksploatacji i konfiguracji oraz administrowania sieciami rozległymi
  • Wdrażania i utrzymania abonenckich systemów głosowych
  • Montowania torów transmisyjnych sieci rozległych 
  • Instalowania i konfigurowania urządzeń sieci rozległych 
  • Administrowania i diagnozowania sieci rozległych wdrażania i eksploatowania systemów transmisji danych.