Rekrutacja | WSZOP - Katowice

a a a

Rekrutacja

Na studia podyplomowe mogą być przyjęci absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, jak również studenci ostatniego semestru studiów.
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku, w semestrze zimowym i letnim.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) i oryginał do wglądu, ewentualnie przedłożenie zaświadczenia o uczęszczaniu na ostatni semestr studiów
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępny w zakładce "pliki do pobrania" w systemie rekrutacyjnym)
  • dowód wpłaty wniesienia opłaty rekrutacyjnej - 85,00 zł

Konto bankowe:
mBank S.A. O/Katowice 66 1140 1078 0000 4048 1400 1003

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Warunkiem przyjęcia dokumentów jest wpłata opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
W przypadku braku wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć dokumenty na następną edycję studiów (od nowego semestru).