Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | studia podyplomowe | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
a a a

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przygotowują do profesjonalnej obsługi kadrowej.

Studia prowadzone są od 2003 r.


   Kierownik studiów: dr Anna Sikorska
   Doktor nauk prawnych, specjalność prawo pracy.
   Doradca ds. organizacyjno-prawnych we WSZOP.

   Zainteresowania badawcze: ochrona życia i zdrowia pracowników
   w zatrudnieniu, w tym odpowiedzialność stron stosunku pracy z tytułu
   naruszeń dotyczących bhp w obszarze prawa pracy, prawa ubezpieczeń
   społecznych, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa wykroczeń; ochrona
   danych osobowych w zatrudnieniu.

   Doświadczenie praktyczne w dziedzinie prawa pracy zdobyła w Państwowej
   Inspekcji Pracy, gdzie zatrudniona była na stanowisku inspektora pracy.

W ramach organizacji studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
WSZOP współpracuje z wykładowcami z różnych ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych (m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Śląskiego i Warszawskiego). Zajęcia prowadzą
także doświadczeni praktycy (inspektorzy pracy i ZUS-u, sędziowie, radcy prawni). Pozwoliło
to na stworzenie unikatowych zajęć polegających na połączeniu teorii z praktyką i prezentacji poglądów autorytetów z dziedziny prawa pracy.
Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych takich jak obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za pracę, prowadzenie dokumentacji kadrowej, stosowanie systemów czasu pracy, ochrona danych osobowych, ustalanie i rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo w ramach modułu psychologicznego słuchacze nabywają wiedzę z zakresu rekrutacji pracowników oraz umiejętności negocjacyjne.

Uzyskane dokumenty

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat potwierdzający udział w treningu umiejętności negocjacyjnych.