Opłaty za studia | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe » Opłaty za studia
a a a

Opłaty za studia

  • Niezmienne czesne przez cały okres studiów gwarantowane umową.
  • Bezpłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne oraz egzamin dyplomowy).
  • Bezpłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień).
  • Możliwość płacenia czesnego co miesiąc.

Tabela odpłatności za studia - rok akademicki 2016/2017

 Studia podyplomowe miesięczna 
(10 rat)
semestralna
(2 raty)
 roczna  całkowity
koszt studiów 

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem

410 1 950 3 900 3 900

Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy

410 1 950 3 900 3 900

Dyrektywy w Unii Europejskiej. Edycja: wyroby elektryczne i elektroniczne

410 1 950 3 900 3 900

Metrologia w przemyśle

410  1 950 3 900 3 900

Kadry i płace

400  1 900 3 800 3 800

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

400  1 900 3 800 3 800

Zarządzanie w logistyce

400  1 900 3 800 3 800

Kryminalistyka i toksykologia sądowa

410  1 950 3 900 3 900

Produkcja imprez kulturalnych

320  1 500 3 000 3 000