Rachunkowość i podatki | WSZOP - Katowice

a a a

Rachunkowość i podatki

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia


Kierownik studiów: dr Anna Sikorska
Doktor nauk prawnych, specjalność: prawo pracy.
Pełnomocnik Rektora ds. organizacyjno-prawnych
oraz jakości kształcenia.                  

Doświadczenie praktyczne zdobyła w Państwowej Inspekcji Pracy,
gdzie zatrudniona była na stanowisku inspektora pracy.
Zainteresowania badawcze: ochrona życia i zdrowia pracowników w zatrudnieniu.

Na studia zapraszamy osoby zatrudnione w działach księgowo-finansowych oraz aspirujących do pracy na tych stanowiskach chcące zdobyć lub uporządkować aktualną wiedzę z zakresu księgowości i podatków.

Uzyskanie dyplomu może być przepustką do zmiany zawodu lub rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych. Absolwent może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku w różnych instytucjach. Studia dają także solidne fundamenty dla osób chcących zdobyć certyfikat doradcy podatkowego lub audytora oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 Atuty:  

  • program (wyselekcjonowana wiedza związana z rachunkowością i podatkami),
  • aktywna forma zajęć (ćwiczenia, wykłady, warsztaty, studia przypadku, symulacje, dyskusje),
  • kadra (doświadczeni praktycy i eksperci  –    pracownicy urzędu skarbowego, głowni księgowi i audytorzy podatkowi)