Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | studia podyplomowe | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
a a a

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia
Początek zajęć: marzec 2018

Studia podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przygotowują do profesjonalnej obsługi kadrowej.

Studia prowadzone są od 2003 r., a w październiku 2017 r. rozpoczęła się ich XXII edycja.

Kierownik studiów: mgr Anna Sikorska

   mgr Anna Sikorska

   Doradca ds. organizacyjno-prawnych we WSZOP, doktorantka na Wydziale
   Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczenie praktyczne
   z zakresu prawa pracy zdobyła w Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach organizacji studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
WSZOP współpracuje z wykładowcami z różnych ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych (m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Śląskiego i Warszawskiego). Zajęcia prowadzą
także doświadczeni praktycy (inspektorzy pracy i ZUS-u, sędziowie, radcy prawni). Pozwoliło
to na stworzenie unikatowych zajęć polegających na połączeniu teorii z praktyką i prezentacji poglądów autorytetów z dziedziny prawa pracy.
Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych takich jak obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za pracę, prowadzenie dokumentacji kadrowej, stosowanie systemów czasu pracy, ochrona danych osobowych, ustalanie i rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo w ramach modułu psychologicznego słuchacze nabywają wiedzę z zakresu rekrutacji pracowników oraz umiejętności negocjacyjne.

Uzyskane dokumenty

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat potwierdzający udział w treningu umiejętności negocjacyjnych.