Metrologia w przemyśle | WSZOP - Katowice

a a a

Metrologia w przemyśle

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia podyplomowe Metrologia w przemyśle realizowane są wspólnie z Zakładami Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.oKierownik studiów: dr inż. Paweł Nowak
Nauczyciel akademicki WSZOP, Kierownik Laboratorium Metrologii i Elektrotechniki WSZOP.

Studia podyplomowe z Metrologii w przemyśle systematyzują wiedzę w zakresie zasad wzorcowania przyrządów pomiarowych i analizy niepewności pomiarowej, pozwalając na sprawne wykonywanie właściwych zadań w laboratorium metrologicznym. Zdobyte umiejętności w zakresie systemów zarządzania w laboratoriach pomiarowych i wzorcujących pozwolą na czynny udział w przeprowadzaniu audytów oraz sprawowaniu nadzoru nad przyrządami pomiarowymi i pomiarami.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat Auditora Systemów Zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Analiza systemów pomiarowych MSA.