Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
a a a

Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Kierownik studiów: dr inż. Iwona Stachurek
Nauczyciel akademicki WSZOP.

Wszystkie realizowane treści programowe są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych (dyrektywy, normy przedmiotowe) oraz w oparciu o zasady dobrych praktyk inżynierskich i laboratoryjnych. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz na stanowiskach przeznaczonych do wykonywania pomiarów pomocnych przy wykonywaniu oceny narażenia na czynniki chemiczne i fizyczne zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025.