Marketing i reklama w praktyce | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » Marketing i reklama w praktyce
a a a

Marketing i reklama w praktyce

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: konwersatoria, projekty, warsztaty

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i warsztatowy, są prowadzone przez specjalistyczną kadrę akademicką oraz praktyków – ekspertów posiadających doświadczenie w branży reklamowej i marketingu. 

Program studiów został opracowany w drodze konsultacji z przedstawicielami pracodawców.

Absolwenci uzyskają umiejętności m.in. z zakresu:

  • badania potrzeb społecznych – klientów
  • opracowania strategii marketingowych, w tym marketingu internetowego
  • zrealizowania kampanii e-reklamowych
  • promocji w sieci
  • komunikacji perswazyjnej w reklamie.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowychoraz Certyfikat kompetencji komunikacji wydany przez CENZUS Doradztwo Kadrowe Sp. z o.o.