Kryminalistyka i toksykologia sądowa | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » Kryminalistyka i toksykologia sądowa
a a a

Kryminalistyka i toksykologia sądowa

 

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia stanowią nowość w ofercie studiów podyplomowych WSZOP. W październiku 2018 r. rozpoczęła się ich II edycja.

Kierownik studiów: prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski
Wysoko oceniany przez studentów w ankietach ewaluacyjnych nauczyciel akademicki WSZOP, związany z uczelnią od 2002 r. Jest współautorem programów na kierunku BHP. Prowadzi wykłady z toksykologii oraz ochrony środowiska.

Nowe unikatowe studia w skali kraju.

Studia skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania czynności z zakresu kryminalistyki i toksykologii sądowej, a w szczególności chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, anatomii i fizjologii, biochemii klinicznej, toksykologii klinicznej i sądowej oraz kryminalistyki.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw prawoznawstwa, technik kryminalistycznych w obszarze ujawniania i zabezpieczania dowodów przestępczego użycia toksyn oraz diagnostyki pośmiertnej zatruć.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęc programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.