Kadry i płace | WSZOP - Katowice

a a a

Kadry i płace

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia
Poczatek zajęć: październik 2018

Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz cenne uwagi naszych absolwentów skłoniły nas do utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych jakim są Kadry i Płace. W październiku 2017 r. rozpoczęła się ich
III edycja.

Kierownik studiów: mgr Anna Sikorska

   mgr Anna Sikorska

   Doradca ds. organizacyjno-prawnych we WSZOP, doktorantka na Wydziale
   Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczenie praktyczne
   z zakresu prawa pracy zdobyła w Państwowej Inspekcji Pracy.

Studia łączą specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
oraz podstaw prawa podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na aspekt praktyczny studiów. Około 120 godzin ćwiczeń/konwersatoriów dedykowane jest zagadnieniom związanym z obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik. Zajęcie te prowadzą doświadczeni praktycy (inspektorzy pracy, ZUS, menedżerowie działów kadrowo–płacowych, księgowi).

Ponadto słuchacze nabywają umiejętności dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, procesu selekcji i rekrutacji pracowników oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat potwiedzający udział w warsztatach nauki programu Symfonia oraz Płatnik.