Kadry i płace | WSZOP - Katowice

a a a

Kadry i płace

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80% BUR

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia


Kierownik studiów: dr Anna Sikorska

Doktor nauk prawnych, specjalność prawo pracy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Łódzkim.

Wykładowca przedmiotów prawo pracy oraz ochrony danych osobowych.
Prorektor ds. współpracy i rozwoju.

Inspektor pracy OIP Katowice w latach 2003 – 2009.

Warsztatowa forma zajęć (warsztaty i konwersatoria) oraz przyjazna atmosfera dają okazję do wymiany doświadczeń, zdobycia najnowszej wiedzy i umiejętności praktycznych. Około 120 godzin ćwiczeń/konwersatoriów poświęconych jest zagadnieniom związanym z obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Enova365 i Płatnik. Studia mają na celu przygotowanie do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki kadrowo-płacowej. Jako słuchacz zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podstaw prawa podatkowego, a także ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Uzyskasz także kompetencje interpersonalne i poznasz reguły psychologiczne umożliwiające pracę w zespole. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków - inspektorów pracy, administracji skarbowej, ZUS-u a także radców prawnych, adwokatów i doświadczonych menedżerów działów personalnych.

Uzyskane dokumenty:

Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

    • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
    • certyfikat potwierdzający udział w warsztatach nauki programu Enova365 oraz Płatnik