Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności. Edycja: wyroby elektryczne i elektroniczne | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności. Edycja: wyroby elektryczne i elektroniczne
a a a

Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności. Edycja: wyroby elektryczne i elektroniczne

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia podyplomowe przygotowują do profesjonalnej oceny zgodności i certyfikacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm na rynku
Unii Europejskiej.

Studia realizowane są w ścisłej współpracy z Zakładami Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

Studia stanowią nowość w ofercie studiów podyplomowych WSZOP.

Kierownik studiów: dr inż. Paweł Nowak
Nauczyciel akademicki WSZOP, Kierownik Laboratorium Metrologii i Elektrotechniki WSZOP.

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć słuchaczom praktyczną wiedzę z zakresu oceny zgodności wyrobów z wymogami Unii Europejskiej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza podstawowa oraz specjalistyczna niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Zakres tematyczny zajęć wykładowych zapewnia zrozumienie istoty oceny zgodności oraz daje podstawy teoretyczne niezbędne do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia wszystkich etapów tego procesu. Uczestnicy poznają obowiązujący system prawny UE w obszarze bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych i elektronicznych i pozyskują wiedzę z elektrotechniki i zagrożeń elektrycznych, analizy ryzyka oraz metrologii oraz systemów jakości.

Na zajęciach praktycznych, słuchacze zdobywają umiejętności stosowania zdobytej wiedzy, które pozwalają na czynne ich uczestnictwo w procesie oceny zgodności. Potrafią identyfikować i analizować potencjalne zagrożenia, organizować i nadzorować niezbędne pomiary i przyrządy pomiarowe oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki w odniesieniu do wymagań UE. Znajomość i praktyczna umiejętność stosowania systemów jakości oraz opracowywania dokumentacji predysponuje absolwentów do pełnienia nadzoru nad wyrobem certyfikowanym.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęc programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

W ramach prowadzonych zajęć słuchacze, po spełnieniu wymogów, mogą uzyskać również certyfikaty wydane przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.:

  • Certyfikat specjalisty ds. oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych
  • Certyfikat Auditora Systemu Zarządzania Jakością.