BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
a a a

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem

Kierunek z możliwością dofinansowania do 80%

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratoria

Studia te wyróżniono jako przykład dobrej praktyki przez Europejską Sieć Edukacyjno-Szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH).

Kierownik studiów: prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski
Wysoko oceniany przez studentów w ankietach ewaluacyjnych nauczyciel akademicki WSZOP związany z uczelnią od 2002 r. Jest współautorem programów na kierunku BHP. Prowadzi wykłady z toksykologii oraz ochrony środowiska. Organizator konferencji naukowej Praca–Zdrowie–Środowisko, autor wielu publikacji naukowych i wykładów monograficznych na tematy związane z ochroną środowiska.

Jeśli chcesz zyskać kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem, to jesteś w dobrym miejscu. Nie bez powodu to właśnie na te studia we WSZOP jest największy popyt! Po skończeniu studiów otrzymasz uprawienia do pracy na stanowisku specjalisty i starszego inspektora ds. BHP, dzięki czemu podniesiesz swoje kwalifikacje i zyskasz przewagę nad konkurencją.

Studia podyplomowe BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem w sposób metodyczny systematyzują wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu ochrony pracy. Identyfikacji zagrożeń, analiza i ocena ryzyka zawodowego, systemy ocen zgodności, akredytacja i certyfikacja, katastrofy przemysłowe, bezpieczeństwo medyczne, ratownictwo, postępowanie powypadkowe, procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i dydaktyka szkoleń - 2 semestry studiów dzielą Cię od opanowania tej wiedzy w teorii i praktyce.

Prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy WSZOP oraz pracownicy innych ośrodków akademickich i naukowych, w tym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, a także doświadczeni praktycy: inspektorzy BHP i ratownicy medyczni. Będziesz się uczyć od najlepszych!

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymasz:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Co istotne, certyfikacja stanowi nieodłączny element studiów, co wyróżnia ofertę WSZOP na tle innych uczelni.