Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Oferta studiów podyplomowych » Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
a a a

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Uruchomienie studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i wynika z nowelizacji przepisów prawa. 

Program został opracowany przez specjalistów z zakresu prawa i administracji uwzględniając przepisy dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji oraz techniczne sposoby ich zabezpieczenia. Zapewnia nabycie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz ich interpretację, jak również uzyskanie umiejętności  technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia tych danych.

W Bibliotece WSZOP słuchacze mają dostęp do stosownych publikacji i czasopism naukowych, w tym komentarzy do aktów prawnych z tego obszaru oraz do serwisów prawnych - LEX i LEGALIS.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz wieloletni praktycy, którzy są odpowiedzialni  za bezpieczeństwo informacji, w tym za zabezpieczenia techniczne.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych i zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.