Metrologia w przemyśle | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe » Metrologia w przemyśle
a a a

Metrologia w przemyśle

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja zajęć:
sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Początek zajęć:
październik oraz marzec

Studia podyplomowe Metrologia w przemyśle realizowane są wspólnie z Zakładami Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o


Studia stanowią nowość w ofercie studiów podyplomowych WSZOP. W październiku 2016 r. rozpoczęła się ich I edycja.

Kierownik studiów: dr inż. Paweł Nowak, nauczyciel akademicki WSZOP, Kierownik Laboratorium Metrologii i Elektrotechniki WSZOP.

Studia pozwolą pogłębić specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie metod pomiarów i narzędzi pomiarowych - w tym wzorcowania, opracowania i dokumentowania wyników pomiarowych, a także zapoznać się z wymaganiami prawnymi oraz technicznymi ustalonymi urzędowo.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w prawie każdym sektorze przemysłowym, jednostkach naukowych i badawczych oraz sprawować nadzór nad przeprowadzaniem specjalistycznych pomiarów lub wykonywać je samodzielnie i analizować uzyskane wyniki.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęc programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat Auditora Systemów Zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Analiza systemów pomiarowych MSA.