Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe » Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
a a a

Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Czas trwania: dwa semestry (200 godzin)
Realizacja:
sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć:
wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne
Poczatek zajęć:
październik oraz marzec

Kierownik studiów: dr inż. Iwona Stachurek

Wszystkie realizowane treści programowe są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych (dyrektywy, normy przedmiotowe) oraz w oparciu o zasady dobrych praktyk inżynierskich i laboratoryjnych. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz na stanowiskach przeznaczonych do wykonywania pomiarów pomocnych przy wykonywaniu oceny narażenia na czynniki chemiczne i fizyczne zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Uzyskane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025.