Marketing i reklama w praktyce | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe » Marketing i reklama w praktyce
a a a

Marketing i reklama w praktyce

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia
Początek zajęć: październik i marzec

W ramach organizacji studiów podyplomowych Marketing i reklama w praktyce, WSZOP współpracuje z nauczycielami akademickimi z różnych ośrodków akademickich, instytutów naukowych, a także doświadczonymi praktykami z zakresu marketingu i reklamy. Atutem studiów podyplomowych jest ukierunkowanie na aspekty praktyczne związane z aktualnymi zagadnieniami marketingu,
co umożliwiło stworzenie interdyscyplinarnego programu studiów.

Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie marketingu, reklamy i public relations, nowoczesnych narzędzi e-marketingowych, komunikacji perswazyjnej w reklamie oraz psychologii mediów.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.