Logistyka w przedsiębiorstwie | WSZOP - Katowice

strona główna » Studia podyplomowe » Logistyka w przedsiębiorstwie
a a a

Logistyka w przedsiębiorstwie

Czas trwania: dwa semestry
Realizacja zajęć: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia

Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji specjalistom pracującym w branży.

   Kierownik studiów: dr inż. Danuta Zwolińska
   Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
   Jej  zainteresowania naukowe skupiają się na: pracy zespołowej
   z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, organizacjach wirtualnych,
   ocenianiu i motywowaniu pracowników oraz systemach informatycznych
   zarządzania.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logistyka lub pomagają w zwiększeniu zakresu kompetencji zawodowych potrzebnych między innymi na stanowiskach:

  • analityków, specjalistów ds. logistyki,analityków, specjalistów ds. logistyki
  • planistów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw
  • specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie
  • osób zarządzających przepływem materiałów.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem oraz praktyków z branży logistycznej.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.