Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe » Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności
a a a

Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności

Edycja: Wyroby elektryczne i elektroniczne


Czas trwania: dwa semestry (192 godziny)
Realizacja:
sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Początek zajęć:
październik oraz marzec

Studia podyplomowe Dyrektywy Unii Europejskiej – ocena zgodności. Edycja:wyroby elektryczne i elektroniczne przygotowują do profesjonalnej oceny zgodności i certyfikacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm na rynku Unii Europejskiej.

Studia podyplomowe Dyrektywy Unii Europejskiej – ocena zgodności realizowane są w ścisłej współpracy z Zakładami Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

 

Kierownik studiów: dr inż. Paweł Nowak, wykładowca WSZOP, Kierownik Laboratorium Metrologii i Elektrotechniki WSZOP.

Studia podyplomowe Dyrektywy Unii Europejskiej – ocena zgodności. Edycja: Wyroby elektryczne i elektroniczne pozwalają zdobyć słuchaczom praktyczną wiedzę z zakresu oceny zgodności wyrobów z wymogami Unii Europejskiej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza podstawowa oraz specjalistyczna niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Zakres tematyczny zajęć wykładowych zapewnia zrozumienie istoty oceny zgodności oraz daje podstawy teoretyczne niezbędne do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia wszystkich etapów tego procesu. Uczestnicy poznają obowiązujący system prawny UE w obszarze bezpieczeństwa wyrobów elektrycznych i elektronicznych i pozyskują wiedzę z elektrotechniki i zagrożeń elektrycznych, analizy ryzyka oraz metrologii oraz systemów jakości.

Na zajęciach praktycznych, słuchacze zdobywają umiejętności stosowania zdobytej wiedzy, które pozwalają na czynne ich uczestnictwo w procesie oceny zgodności. Potrafią identyfikować i analizować potencjalne zagrożenia, organizować i nadzorować niezbędne pomiary i przyrządy pomiarowe oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki w odniesieniu do wymagań UE. Znajomość i praktyczna umiejętność stosowania systemów jakości oraz opracowywania dokumentacji predysponuje absolwentów do pełnienia nadzoru nad wyrobem certyfikowanym.

 

Uzyskane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

W ramach prowadzonych zajęć słuchacze, po spełnieniu wymogów, mogą uzyskać również certyfikaty wydane przez Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.:

  • Certyfikat specjalisty ds. oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych
  • Certyfikat Auditora Systemu Zarządzania Jakością