BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe » BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
a a a

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem

Czas trwania: dwa semestry (233 godziny)
Realizacja:
sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć:
wykłady, ćwiczenia, laboratoria
Początek zajęć:
październik oraz marzec

Studia zostały wyróżnione jako przykład dobrej praktyki przez Europejską Sieć Edukacyjno-Szkoleniową w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH).

Studia prowadzone są od 2002 r. W październiku 2017 r. rozpoczęła się ich XXIX edycja.

Kierownik studiów: prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski
Wysoko oceniany przez studentów w ankietach ewaluacyjnych nauczyciel akademicki WSZOP, związany z uczelnią od 2002 r., jest współautorem programów na kierunku BHP. Prowadzi wykłady z toksykologii oraz ochrony środowiska. Organizator konferencji naukowej Praca–Zdrowie–Środowisko, autor wielu publikacji naukowych i wykładów monograficznych na tematy związane z ochroną środowiska.

Studia zapewniają kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. Dają uprawienia do pracy na stanowiskach specjalisty i starszego inspektora ds. bhp określone w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych oraz zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.