Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe » Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
a a a

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Czas trwania: 2 semestry
Realizacja: sobota i niedziela co 2 tygodnie
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia
Początek zajęć: październik i marzec

Kierownik studiów: dr Bartosz Olma

Uruchomienie studiów podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych uzasadnione jest nowelizacją przepisów prawa (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych i Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji), zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo informacji jest to ochrona informacji przed szeroką gamą zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia ciągłości biznesu, minimalizowania ryzyka biznesowego i maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz możliwości biznesowych. Zarządzanie informacją i jej ochrona bazuje na wiedzy z zakresu informatyki, prawa, organizacji i zarządzania wykorzystując trzy zasadnicze atrybuty ochrony informacji: poufność, integralność i dostępność.

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeńśtwo informacji i ochrona danych osobowych to odpowiednia forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji w sytuacji dynamicznie zmieniających się przepisów prawa, koncepcji organizacji i funkcjonowania w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Uzyskane dokumenty
Po zakończeniu zajęć programowych i zdanym egzaminie końcowym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.