Studia podyplomowe | WSZOP - Katowice
strona główna » Studia podyplomowe
a a a

Studia podyplomowe

Specjalistyczne studia podyplomowe są integralną częścią oferty edukacyjnej WSZOP. Mają na celu kształcenie dostosowane do potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Dzięki współpracy Uczelni ze środowiskiem gospodarczym i społecznym studia podyplomowe zapewniają wysoką jakość kształcenia, także w wymiarze praktycznym.

Nasze atuty to:

  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo–dydaktyczna
  • atrakcyjne programy studiów opracowane w oparciu o teorię i praktykę
  • nowoczesne zaplecze techniczne - sprzęt IT
  • specjalistyczne zbiory biblioteczne
  • dostęp do fachowych baz danych, np. Wirtualna Biblioteka Nauki, ProQuest, Emerald Insight, SCIENCE DIRECT
  • dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS
  • dogodne warunki płatności
  • przyjazne otoczenie oraz kompetentna obsługa administracyjna.