Dyplomowanie | WSZOP - Katowice
a a a

Dyplomowanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia

Pełnomocnik dziekana ds. prac dyplomowych - dr inż. Maciej Puchała