Praktyki | WSZOP - Katowice
a a a

Praktyki

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów. Obowiązują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Mogą odbywać się w okresie wakacji lub w ciągu roku akademickiego pod warunkiem, że nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.
Odbycie praktyki potwierdzane jest wpisem do indeksu.

Akademickie Biuro Karier pomaga nie tylko w znalezieniu pracy, ale również w rozpoczęciu praktyk u cenionych pracodawców z terenu Polski i z zagranicy. Cały czas pozyskujemy nowe oferty dla naszych studentów. ABK dysponuje listą zakładów pracy, w których można zrealizować praktykę zawodową.

Doświadczenie zawodowe jest niezwykle ważne podczas poszukiwania wymarzonego stanowiska pracy. Praktyki studenckie dają szansę pochwalić się dobrym wpisem w CV, ale przede wszystkim uczą praktycznych umiejętności wykorzystywanych w późniejszej karierze. 

Zapraszamy do Akademickiego Biura Karier (Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 13).

Celem praktyk zawodowych jest:

 • poszerzenie oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach,
 • zdobycie  praktycznej znajomości zagadnień związanych z kierunkiem studiów,
 • kształtowanie umiejętności zawodowych,
 • poznanie zasad organizacji pracy, procedur, procesu planowania pracy,
 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy i nawiązanie kontaktów zawodowych.

Sposoby odbywania praktyk zawodowych:

 1. Praktyka zaaranżowana samodzielnie przez studenta.
  Student dostarcza informację o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie jest zawierana umowa o organizację praktyki pomiędzy uczelnia a zakładem pracy.
 2. Na wniosek studenta opiekun praktyk może zaliczyć pracę zawodową, w tym działalność gospodarczą prowadzona osobiście przez studenta, na poczet praktyki zawodowej, jesli jest ona zgodna z kierunkiem kształcenia.
 3. Praktyka organizowana przez uczelnię.
  Student zwraca się do opiekuna praktyk z prośbą o pomoc w zorganizowaniu praktyki
 • Zarządzanie profil praktyczny
  I stopień, czas trwania praktyk - 480 godzin
  II stopień, czas trwania praktyk - 480 godzin
 • Zarządzanie profil ogólnoakademicki
  I stopień, czas trwania praktyk - 160 godzin
 • Kulturoznawstwo profil praktyczny
  czas trwania praktyk - 480 godzin
 • Kulturoznawstwo profil ogólnoakademicki
  czas trwania praktyk - 160 godzin
 • Filologia angielska profil praktyczny
  czas trwania praktyk - 480 godzin
 • Filologia angielska profil ogólnoakademicki
  czas trwania praktyk - 160 godzin
 • Filologia rosyjska profil ogólnoakademicki
  czas trwania praktyk - 160 godzin
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne profil agólnoakademicki
  I stopień, czas trwania praktyk - 160 godzin
 

Pliki do pobrania