Stypendia | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Stypendia
a a a

Stypendia

W roku akademickim 2017/2018 studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o zapomogę.

Wnioski o stypendia można składać do 15 października – na semestr zimowy i do 15 marca – na semestr letni. Student może otrzymywać wszystkie formy pomocy materialnej równolegle, jednak suma stypendiów w roku akademickim 2017/2018 nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Wnioski są przyjmowane w Dziekanacie.