Samorząd studencki | WSZOP - Katowice
strona główna » Studenci » Samorząd studencki
a a a

Samorząd studencki

Samorząd to wszyscy studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Samorząd Studentów ma określone kompetencje ustanowione w Prawie o Szkolnictwie Wyższym i jest jedynym reprezentantem studentów na uczelni wobec jej organów.

Samorząd działa poprzez swoje organy, wyłaniane w drodze wyborów.

Organem Samorządu jest Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Na jego czele stoją: Przewodniczący i Zastępca. W skład Zarządu wchodzą również: Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie zarządu.

Poprzez udział reprezentantów Samorządu w organach kolegialnych uczelni – takich jak Senat, Rada Wydziału, komisja socjalna, sąd koleżeński – studenci mogą kreować rzeczywistość w tak ważnych dla siebie sprawach jak regulamin studiów, podział stypendiów naukowych i socjalnych, tworzenie nowych programów nauczania. Samorząd może współpracować z innymi samorządami studentów, z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacjami studenckimi za granicą.

Zadaniem Samorządu jest w szczególności ochrona praw i interesów studentów, reprezentowanie ich wobec władz Uczelni oraz wyrażanie opinii w ich imieniu. Samorząd inicjuje i popiera aktywność studentów w zakresie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej w ramach otrzymanego budżetu. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów, reprezentuje WSZOP w organizacjach studenckich i młodzieżowych.

Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące Twojego życia studenckiego – skontaktuj się z Samorządem i dołącz do grona, które tworzy studencką rzeczywistość.

rok akademicki 2015/2016

Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 • Przewodniczący – Martyna Kocjan (DZIP-12)
 • Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Gąsiorowski (ZK-8)
 • Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych – Patrycja Barszcz (SUM ZBW-2)
 • Sekretarz/ Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Humanistyczno-Społecznego – Aneta Wyrzycka (SUM ZZR-2)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Nauk Technicznych – Daniel Klyta (SUM ZIP-14)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Nauk Technicznych – Robert Moric (ZZIP-23)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Humanistyczno-Społecznego – Dariusz Greiner (ZZR-16)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Humanistyczno-Społecznego – Katarzyna Pabiańczyk (ZZIP-21)

Reprezentanci Samorządu Studenckiego w Senacie WSZOP:

 • Łukasz Gąsiorowski (ZK-8)
 • Dariusz Greiner (ZZR-16)
 • Martyna Kocjan (DZIP-12)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • Dorota Goj (ZBW-8)
 • Daniel Klyta (SUM ZIP-14)