Samorząd studencki | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Samorząd studencki
a a a

Samorząd studencki

Samorząd to wszyscy studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Samorząd Studentów ma określone kompetencje ustanowione w Prawie o Szkolnictwie Wyższym i jest jedynym reprezentantem studentów na uczelni wobec jej organów.

Samorząd działa poprzez swoje organy, wyłaniane w drodze wyborów.

Organem Samorządu jest Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Na jego czele stoją: Przewodniczący i Zastępca. W skład Zarządu wchodzą również: Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie zarządu.

Poprzez udział reprezentantów Samorządu w organach kolegialnych uczelni – takich jak Senat, Rada Wydziału, komisja socjalna, sąd koleżeński – studenci mogą kreować rzeczywistość w tak ważnych dla siebie sprawach jak regulamin studiów, podział stypendiów naukowych i socjalnych, tworzenie nowych programów nauczania. Samorząd może współpracować z innymi samorządami studentów, z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacjami studenckimi za granicą.

Zadaniem Samorządu jest w szczególności ochrona praw i interesów studentów, reprezentowanie ich wobec władz Uczelni oraz wyrażanie opinii w ich imieniu. Samorząd inicjuje i popiera aktywność studentów w zakresie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej w ramach otrzymanego budżetu. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów, reprezentuje WSZOP w organizacjach studenckich i młodzieżowych.

Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące Twojego życia studenckiego – skontaktuj się z Samorządem i dołącz do grona, które tworzy studencką rzeczywistość.

Rok akademicki 2016/2017

Zarząd Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 • Przewodniczący – Dariusz Greiner (ZZR-16)
 • Zastępca Przewodniczącego – Robert Moric (ZZIP-23)
 • Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych – Maciej Lewek (ZZIP-16)
 • Sekretarz/Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Humanistyczno-Społecznego – Karolina Kloszczyk (ZBW-13)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Nauk Technicznych – Dorota Kasela (ZZIP-27)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Nauk Technicznych – Dariusz Błaszczyk (DZIP-13)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Humanistyczno-Społecznego – Kamil Surdyk (DBW-6)
 • Członek Rady Wydziałowej Samorządu Wydziału Humanistyczno-Społecznego – Karolina Pyrtek (ZK-10)

Reprezentanci Samorządu Studenckiego w Senacie WSZOP:

 • Dariusz Greiner (ZZR-16)
 • Robert Moric (ZZIP-23)
 • Kamil Surdyk (DBW-6)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • Dariusz Greiner (ZZR-16)
 • Robert Moric (ZZIP-23)