Program Erasmus+ | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » Program Erasmus+
a a a

Program Erasmus+

Co to jest Erasmus+?
Program Erasmus+ to wyjątkowa okazja dla studentów i pracowników szkół wyższych, na włączenie się do współpracy międzynarodowej. Dzięki temu można zamienić semestr nauki w Katowicach na semestr w Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Turcji, Portugalii, Niemczech, Hiszpanii, Litwie czy na Słowacji lub zrealizować co najmniej 2 miesiące praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Kto może wyjechać?
Każdy student, który ukończył przynajmniej I rok studiów pierwszego stopnia we WSZOP, posiada status studenta i posługuje się dobrze językiem angielskim lub innym na potrzeby kraju docelowego. Każdy student ma do wykorzystania na każdym poziomie studiów pulę 12 miesięcy stypendium (w całości lub w częściach w podziale np. na studia w uczelni partnerskiej i praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie).
Praktykę zagraniczną może odbyć także absolwent do 12 miesięcy po uzyskaniu dyplomu.

Co należy zrobić by wyjazd doszedł do skutku?
Należy złożyć u Koordynatora ds. Programu Erasmus+ wniosek o wyjazd. Po zakwalifikowaniu na wyjazd przez rektorską komisję kwalifikacyjną należy złożyć odpowiednie dokumenty (Learning Agreement zaakceptowany przez uczelnię partnerską i macierzystą, umowę na wyjazd z Uczelnią macierzystą, itp.). Konieczne jest uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu  zagranicznych wyjazdów studentów WSZOP w ramach programu Erasmus+.

Czy student sam decyduje gdzie chce wyjechać, czy zagraniczna uczelnia partnerska jest mu narzucana?
Student sam wybiera uczelnię na której chce studiować, spośród tych, z którymi WSZOP ma podpisane umowy partnerskie. W roku akademickim 2017/2018 są to:

 • Paisii Hilendarski University of Plodiv - Bułgaria
 • Vilnius Co-operative College - Litwa
 • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU) - Litwa
 • Euroacademy (Tallin) - Estonia
 • Yeni Yuzyil Universitesi, Istanbul - Turcja
 • Veleciliste Velika Gorica - Chorwacja
 • Uviversidade da Beira Interior - Portugalia
 • Hochschule Coburg - Niemcy
 • Almeria University - Hiszpania
 • Visoka škola za sigurnost (Zagrzeb) - Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku - Chorwacja
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek - Chorwacja
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Słowacja).

Koordynator doradza studentowi wybór uczelni partnerskiej.

Gdzie można wyjechać na praktykę?
Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa w kraju UE oraz w krajach kandydujących. Student sam poszukuje zagranicznego przedsiębiorstwa, w którym chce odbyć praktykę lub zgłasza swoje potrzeby Koordynatorowi, który pomaga znaleźć odpowiedniego pracodawcę.

Na jak długo można wyjechać na stypendium?
We WSZOP studenci są kwalifikowani na wyjazd trwający min. jeden semestr studiów maks. jeden rok studiów na każdym stopniu. W przypadku praktyk – min. 2 miesiące.

Czy na wyjazd otrzymuje się dofinansowanie?
Każdy student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje stypendium ze środków Programu Erasmus. Wysokość stypendium jest określana przez Narodową Agencję (instytucja kierująca Programem Erasmus w Polsce). Stypendium przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia w kraju docelowym. Student, któremu przysługuje stypendium socjalne otrzymuje dodatkowo wsparcie w wysokości 200 euro miesięcznie (dotyczy tylko wyjazdów na studia).

Kraje należące do danej grupy

STUDIA
miesięczna stawka stypendium w euro

PRAKTYKI
miesięczna stawka stypendium w euro

grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 600

grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400 500

grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM(Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 400

 

Czy student kontaktuje się z uczelnią partnerską samodzielnie?
Zakwalifikowany na stypendium student WSZOP samodzielnie kontaktuje się z uczelnią partnerską lub zagranicznym przedsiębiorstwem w celu dopełnienia formalności.. Student samodzielnie wyszukuje również miejsce zakwaterowania w kraju docelowym. Koordynator pomaga studentowi na każdym etapie w przygotowaniu wyjazdu.

Czy na stypendium wyjechać mogą jedynie studenci studiów stacjonarnych?
Nie, na stypendium mogą wyjechać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Czy okres studiów w uczelni partnerskiej zostanie zaliczony we WSZOP
Uzyskanie wyników z egzaminów i zaliczeń wykazanych w Learning Agreement gwarantuje zaliczenie semestru we WSZOP.

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter

Relacja z pobytu we WSZOP studentki z Turcji
Relacja z wyjazdu studentki WSZOP do Chorwacji
Relacja z wyjazdu dr. hab. Arkadiusza Rojczyka do Uniwersytetu w Almerii
Pocztówka studentów WSZOP z Hiszpanii
Mój pobyt w Katowicach - relacja studentek z Portugalii
Pocztówka pracowników WSZOP ze Słowacji
Pocztówka pracownika WSZOP z Hiszpanii

Pocztówka pracownika WSZOP z Portugalii
Pocztówka pracowników WSZOP z Estonii
Studenci WSZOP w Chorwacji
Studenci WSZOP w Hiszpanii

Studenci WSZOP w Portugalii

 

Zapraszamy do przeczytania relacji z zimowego semestru Adriana Palucha w Istambule w Yeni Yuzyil Universitesi

We wrześniu 2013 r. w ramach stypendiów Programu Erasmus trzech nauczycieli akademickich oraz jeden pracownik administracji WSZOP przebywali z tygodniowymi wizytami w uczelniach partnerskich: Prof. Volodymyr Momot w Euroakademii w Tallnie (Estonia), dr Robert Socha w University of Applied Science w Velikiej Goricy (Chorwacja), mgr Paweł Wuttke w Vilnius Co-operative College  w Wilnie (Litwa) oraz mgr Agnieszka Cichy w Yeni Yuzyil Universitesi w Istambule (Turcja). Nauczyciele akademiccy wygłosili wykłady dla studentów szkół partnerskich, a przedstawicielka naszej administracji miała okazję zapoznać się z pracą bliźniaczego biura ds. Programu Erasmus.

Wszyscy pracownicy wrócili ze wspólnym wrażeniem - nasze uczelnie partnerskie to bardzo dobre miejsce na stypendium – pełne życzliwych i przyjaznych ludzi. Dodatkowo – położone w ciekawych turystycznie okolicach!Wizyta prof. Gunseli Isci z Yeni Yuzyil Universitesi (Istambuł, Turcja)
we WSZOP

21 marca 2013 r. nasi studenci wzięli udział w International Day
w Tallinie
.

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 nasi studenci
pojechali do słonecznej Portugalii.
Przysłali stamtąd swoje pierwsze wrażenia.

Nasze studentki spędzą także jeden semestr w Estonii.

W roku akademickim 2012/13 studenci WSZOP byli w ramach
programu Erasmus w Bułgarii oraz Turcji. W Bułgarii byli studenci
II roku Filologii angielskiej, a w Turcji studentki Zarządzania,
specjalność: Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia.

Dr inż. Damian Hadryś spędził pięć dni w Portugalii.
Na Universytecie w Covilhã (Universidade da Beira Interior)
poprowadził dla studentów cykl wykładów i zajęć praktycznych
na temat nowoczesnych technologii spawania. Z Portugalii
dr inż. Hadryś przywiózł do Polski doświadczenia potrzebne
w pracy zawodowej. Widziałem tamtejsze laboratoria, wiem jakie
dają możliwości i liczę na współpracę międzynarodową podczas
prowadzenia badań naukowych
- podkreślał wykładowca WSZOP.
Po zajęciach na uniwersytecie gospodarze pokazali
dr. Damianowi Hadrysiowi najbliższą okolicę.