E-learning | WSZOP - Katowice

strona główna » Studenci » E-learning
a a a

E-learning

Studium E-learning (SEL) Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest jednostką wspomagającą tradycyjny proces dydaktyczny nauczaniem interaktywnym, polegającym na przekazie wiedzy bez konieczności fizycznej obecności wykładowców i studentów na zajęciach. Służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu za pomocą komputerów osobistych i Internetu, stanowiącego obecnie najlepsze medium elektroniczne. Głównym narzędziem tego rodzaju kształcenia jest Learning Management System (LMS), czyli system zarządzania nauczaniem w postaci specjalnie przygotowanego serwisu internetowego. 

WSZOP wykorzystuje taki serwis w postaci Platformy Edukacji Zdalnej WSZOP

Do głównych zadań Studium należą: administrowanie Platformą Edukacji Zdalnej WSZOP, prowadzenie szkoleń dla dydaktyków i studentów, monitoring  zajęć realizowanych metodą e- learningową oraz szerokie doradztwo w zakresie nauczania online (od cyfrowego opracowania materiału „wyjściowego” po analizy aktywności uczestników zajęć i tworzenie raportów)*.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dn. 27.07.2005 o Szkolnictwie Wyższym oraz Rozporządzanie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 25.09.2007) we WSZOP przyjęto, że liczba zajęć prowadzonych online nie może przekroczyć 40% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych 

* Dydaktycy WSZOP, mogą przekazywać materiały dydaktyczne za pośrednictwem  ENS (Elektroniczny Niezbędnik Studenta - wszop.edu.pl/ens) - taka usługa została stworzona do innej formy zajęć, tzw. BUP (bez udziału prowadzącego) - jednak zajęcia BUP to nie są zajęcia trybu e-learning a ich charakter zależy od zaleceń prowadzącego dane zajęcia.

administrator: 
dr inż. Witold Krieser
@: moodle@wszop.edu.pl

kontakt: 
WSZOP, ul. Bankowa 8, pokój 203b
T: 32 355 97 70 wew. 29