Akademickie Biuro Karier | WSZOP - Katowice
strona główna » Studenci » Akademickie Biuro Karier
a a a

Akademickie Biuro Karier

Chcemy być pierwszym i najważniejszym dla naszych studentów źródłem wiedzy o rynku pracy!

Akademickie Biuro Karier WSZOP istnieje od 2004 roku i w ramach swojej działalności:

•    udziela profesjonalnego wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego, wyboru
      kariery zawodowej i dalszej ścieżki rozwoju dostosowanych do spersonalizowanych potrzeb każdego
      studenta
•    udziela porad z zakresu prawa pracy
•    organizuje szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania dokumentów
      aplikacyjnych (CV, List motywacyjny)
•    organizuje warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne (efektywna autoprezentacja, radzenie
      sobie ze stresem, asertywność, komunikacja i podstawy negocjacji)
•    pośredniczy w zdobyciu praktyk zawodowych, staży i wymarzonej pracy

Od września  2016 r. realizowany jest projekt Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach którego z pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego i rozwoju postaw przedsiębiorczych skorzysta 450 studentów.

Porad udzielają:

Izabela Cynk
Doradca zawodowy

Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością doradztwo zawodowe
oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie
prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji oraz rozwoju pracowników poparte dwunastoletnim doświadczeniem zdobytym w dziale HR międzynarodowej korporacji.
Udziela studentom indywidualnych konsultacji dotyczących diagnozy kompetencji i predyspozycji zawodowych, które bada profesjonalną metodą testową Thomas International Menagment System. Doradza jak właściwie opracować CV oraz list motywacyjny, a dzięki prowadzonym warsztatom z symulacji rozmów kwalifikacyjnych przybliża reguły autoprezentacji podczas wywiadu rekrutacyjnego oraz wskazuje na typowe błędy popełniane przez kandydatów ubiegających się o pracę.

Marta Nowacka
Doradca ds. przedsiębiorczości

Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością doradztwo zawodowe
oraz studiów na kierunku Zarządzanie ze specjalnością marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, którą zdobyła współprowadząc firmę rodzinną oraz realizując liczne projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące rynku pracy,
tj. wyboru właściwej drogi  zawodowej, podnoszenia kompetencji, kreowania marki osobistej i prowadzenia własnego biznesu.
Udziela studentom indywidualnych konsultacji w 
obszarze podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz planowania kariery zawodowej. Prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz etyki biznesu.

Kontakt:
Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 13
@:
T: 32 209 05 38
T: 32 355 97 97 wew. 30