Akademickie Biuro Karier | WSZOP - Katowice
strona główna » Studenci » Akademickie Biuro Karier
a a a

Akademickie Biuro Karier

Chcemy być pierwszym i najważniejszym dla naszych studentów źródłem wiedzy o rynku pracy!

Akademickie Biuro Karier WSZOP istnieje od 2004 roku i w ramach swojej działalności:

•    udziela profesjonalnego wsparcia w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego, wyboru
      kariery zawodowej i dalszej ścieżki rozwoju dostosowanych do spersonalizowanych potrzeb każdego
      studenta
•    udziela porad z zakresu prawa pracy
•    organizuje szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowywania dokumentów
      aplikacyjnych (CV, List motywacyjny)
•    organizuje warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne (efektywna autoprezentacja, radzenie
      sobie ze stresem, asertywność, komunikacja i podstawy negocjacji)
•    pośredniczy w zdobyciu praktyk zawodowych, staży i wymarzonej pracy

Od września  2016 r. realizowany jest projekt Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach którego z pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego i rozwoju postaw przedsiębiorczych skorzysta 450 studentów.

Porad udzielają:


Izabela Cynk
Doradca zawodowy

Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością doradztwo zawodowe
oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowego prowadzenia procesów
rekrutacji i selekcji oraz rozwoju pracowników zdobyte podczas pracy
w działach HR.
Prowadzi porady indywidualne oraz konsultacje umożliwiające
profesjonalne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz pisania CV
i listów motywacyjnych oraz wykonuje testy predyspozycji i diagnozy kompetencji
zawodowych.

Marta Nowacka
Doradca ds. przedsiębiorczości

Absolwentka Pedagogiki o specjalności doradztwo zawodowe i personalne
oraz studiów na kierunku zarządzanie o specjalności marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Odpowiada za doradztwo w obszarze podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in: w zakresie sporządzania biznesplanu, tworzenia indywidualnego planu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych oraz własnej działalności gospodarczej. Prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz indywidualne porady w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Kontakt:
@:
T: 32 209 05 38
T: 32 355 97 97 wew. 30
pokój nr 13