Formularz zgłoszenia

    Imię i nazwisko:      

    Adres e-mail:      

    Kategoria:    

    Opis zgłoszenia (prosze wprowadzić krótki opis problemu, najlepiej jednozdaniowy)
   

      Wysłanie kwestionariusza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
            osobowych w celu rozwiązania problemów techniczno - informatycznych przez Wyższą Szkołę
            Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia
            Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    UWAGA! Zobacz informację dotyczącą zakresu przetwarzania przez WSZOP Twoich danych osobowych

    Wpisz kod z obrazka. Kod składa się z liter i cyfr. Wielkość liter nie ma znaczenia.