Psychokryminalistyka | WSZOP - Katowice

strona główna » Psychokryminalistyka
a a a

Psychokryminalistyka


Studia z zakresu psychokryminalistyki mają  charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich  obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz  psychologia zapewniające  zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych,  służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

PSYCHOKRYMINALISTYKA we WSZOP różni się od studiów realizowanych w innych uczelniach PRAKTYCZNYM CHARAKTEREM KSZTAŁCENIA, który polega na utrwaleniu wiedzy akademickiej z technik kryminalistycznych, jak daktyloskopia, traseologia, mechanoskopia, balistyka, w pracowniach Laboratorium Kryminalistycznego, którego potencjał jest porównywalny do tych, którymi dysponuje Policja oraz na realizacji staży w specjalnie wybranych instytucjach.

Temu celowi służy także prezentacja najnowszych wyników badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Psychologii Sądowej WSZOP np. z zakresu psychologii sądowej - zeznań świadków czy metod identyfikacji pisma. Materią do ćwiczeń są m.in. opinie w sprawach nieletnich (z zapewnieniem anonimowości) wykonane na zlecenie sądów przez pracowników Zakładu – biegłych sądowych.

W trakcie prowadzonych konwersatoriów studenci nabywają umiejętność w zakresie stosowania różnorakich technik przesłuchań i mediacji w stosunku do sprawców przestępstw, jak i ich ofiar. Pracownia Przesłuchań i Czynności Śledczych przystosowana do obserwacji przesłuchiwanej osoby, bezpośrednio oraz poprzez lustro weneckie, jest wyposażona w system audiowizualny umożliwiający obserwację z zewnątrz i pozwalającą na analizę zachowań, oraz poligraf - urządzenie pozwalające na odczytywanie emocji podczas zeznań.