Projekt Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka | WSZOP - Katowice

strona główna » Projekt Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka
a a a

Projekt Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 września 2018 r. do 31 marca 2022 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa - złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów EnergetykaBezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej poprzez zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców w formie staży zawodowych

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 2 524 369,35 zł

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 380 991,67 zł

Całkowita wartość projektu: 2 995 217,55 zł

 

Harmonogramu realizacji projektu


Biuro projektu:
Biuro Projektu Katowice

ul. Bankowa 8, pokój nr 109
Koordynator projektu - mgr inż. Beata Kaszlik
T: 32 355 97 70 wew. 59