Logistyka | WSZOP - Katowice

strona główna » Logistyka
a a a

Logistyka

Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczelnia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznegoz dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Logistyka.  

 • Profil praktyczny - zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim jest logistyka.
  Uczelnia zapewnia zajęcia w nowoczesnych laboratoriach dedykowanych dla kształcenia inżynierów, nowatorskie techniki kształcenia i specjalistyczną kadrę - nauczycieli akademickich oraz praktyków i ekspertów w dziecinie logistyki. Uwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu związanego  z profilem kształcenia.
 • Praktyki zawodowe - 6 tygodni
 • Czas trwania - 3 semestry
 • Liczba punktów ECTS - 90
 • Tytuł zawodowy - dyplomowany specjalista w zakresie logistyki
 • Forma kształcenia – stacjonarna / niestacjonarna
 • Wysokość czesnego  - 1.600,00 zł/semestr (lub 320,00 zł x 15 miesięcy)
 • Opłata rekrutacyjna - 85,00 zł 

(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)

Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.
  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

  W przypadku podjęcia studiów inżynierskich kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


  Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.


Absolwent kształcenia specjalistycznego w zakresie logistyki będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu
 • Monitorowania poziomu i stanu zapasów 
 • Obsługiwania informatycznych programów logistycznych
 • Wprowadzenia dokumentacji magazynowej 
 • Monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych
 • Planowania procesów transportowych
 • Organizowania procesów transportowych
 • Dokumentowania procesów transportowych.