Kształcenie specjalistyczne | WSZOP - Katowice

strona główna » Kształcenie specjalistyczne
a a a

Kształcenie specjalistyczne


Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Dedykowane jest absolwentom szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych.
Na podstawie Ustawy prawo szkolnictwie wyższym i nauce umożliwia uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)

Zakresy kształcenia:


Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,
  lub
 • świadectwo dojrzałości.
  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.
  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

  W przypadku podjęcia studiów kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


  Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.

  Odpłatność:

  Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł
  Czesne: 1.600,00 zł/semestr (lub 320,00 zł x 15 miesięcy)