Zarządzanie finansami | WSZOP - Katowice

a a a

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami jest niezbędnym składnikiem realizacji działań finansowych organizacji. Odpowiednie zarządzanie zasobami finansowymi opiera się na budżetowaniu, realizacji planu finansowego i kontroli (controllingu realizacji planów finansowych).

Celem specjalności jest dostarczenie wiedzy, wykształcenie umiejętności i pozyskania kompetencji do zajmowania stanowiska menedżera w celu poprawy efektywności działań przedsiębiorstwa
na konkurencyjnym rynku w zakresie:

  • zarządzania kapitałem rzeczowym, finansowym i osobowym firmy
  • zarządzania realizowanego w kontaktach firmy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,
    tj. akcjonariuszami, pracownikami, klientami i dostawcami
  • budowania prognoz finansowych dla efektywnego zarządzania kapitałem finansowym
  • wykształcenia umiejętności samodzielnej analizy finansowej przedsiębiorstwa i oceny alternatywnej strategii rozwoju działalności gospodarczej
  • oceny społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu gospodarczym.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich w:

  • działach finansowych, księgowości, controllingu
  • krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących na rynkach: lokalnych, regionalnych, krajowych, międzynarodowych sferze finansów korporacyjnych różnych branż i gałęzi.

Absolwent pozyska także umiejętności do skutecznego zarządzania własnym biznesem.