Zarządzanie w logistyce | WSZOP - Katowice

a a a

Zarządzanie w logistyce

Zarządzanie w logistyce odgrywa bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwach. Sukcesem każdej firmy jest stan, kiedy jej przedsięwzięcia są realizowane w ramach uzgodnionego budżetu, w planowanym terminie, zgodnie z przyjętymi standardami ilościowymi i jakościowymi. Osoby kierujące przedsiębiorstwami mają coraz większą świadomość znaczenia wdrażania logistyki oraz zarządzania nią.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych wspieranych innowacyjnymi narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi, podstawowych instrumentów podejmowania decyzji logistycznych oraz technik analizy ilościowo-wartościowej realizowanych procesów logistycznych. Program kształcenia obejmuje zagadnienia takie jak: zarządzanie procesami logistycznymi w łańcuchach dostaw, procesy transportu i spedycji, sterowanie procesami logistycznymi w produkcji i dystrybucji, elementy legislacji procesów logistycznych oraz zagadnienia dotyczące logistyki krajowej i międzynarodowej.

Absolwent specjalności będzie gotowy podjąć pracę z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania R3, kierowania przedsiębiorstwem świadczącym usługi logistyczne, analizowania zjawisk wpływających na efektywność i skuteczność działań, a także kreatywnej koordynacji procesów logistycznych w warunkach dużej dynamiki zjawisk rynkowych.