Zarządzanie jakością w branży automotive | WSZOP - Katowice

a a a

Zarządzanie jakością w branży automotive

Branża automotive jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w Polsce. Od kilku lat stale rośnie rola producentów aut, a także części i akcesoriów samochodowych.

Studia na specjalności pozwalają na uzyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym z uwzględnieniem wymogów zawartych w normie ISO/TS 16949. 

Zatrudnienie przez przedsiębiorstwo specjalisty ze znajomością powyższych zagadnień umożliwia:

  • kompleksowe i bieżące dopasowywanie się do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej,
  • zdobycie, utrzymanie i doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów,
  • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym,
  • kształtowanie świadomej postawy pracowników dotyczącej przyczyniania się każdego z nich do procesów planowania, wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym,
  • zachowanie zgodności z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej,
  • udoskonalanie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej,
  • zmniejszenie kosztów z tytułu reklamacji i awarii,
  • wzrost efektywności i zyskowności prowadzonej działalności.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji menedżerów zarządzania i inżynierii produkcji, szczególnie w obszarze odpowiedzialności za jakość w branży automotive.