Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów » ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia II stopnia » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
a a a

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy stanowią część systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który ułatwia zapewnienie właściwej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania BHP zależy przede wszystkim od ludzi go tworzących i w nim pracujących.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceny zagrożeń na stanowiskach pracy w procesach produkcyjnych. Program kształcenia obejmuje zajęcia z zakresu: zarządzania i procedur BHP, ekotoksykologii, technicznych środków bezpieczeństwa pracy oraz nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy.

Absolwent specjalności może podjąć pracę w działach produkcji na stanowiskach związanych z nadzorem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci tych studiów znajdują zatrudnienie również w służbach BHP, szczególnie w branży chemicznej oraz ochrony środowiska. 

Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., Dz. U. nr 246, poz. 2468).

Możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora Systemu Zarządzania BHP.