Europejski Menedżer BHP | WSZOP - Katowice

a a a

Europejski Menedżer BHP

Patronat Wspierający nad studiami obejmuje 3M Poland Sp. z o.o.

Patronat naukowy nad studiami obejmuje Główny Instytut Górnictwa.

 

studia magisterskie, 3-semestralne dla absolwentów studiów inżynierskich

W programie studiów zostanie przedstawiona m.in. polityka bezpieczeństwa pracy i dobre praktyki
w kontekście wybranych krajów europejskich i Polski – zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów z krajów Unii Europejskiej. 

Studenci będą odbywać zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć terenowych.

W laboratoriach – Zagrożeń Chemicznych w środowisku Pracy oraz Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy będą realizować na unikatowej aparaturze badania związane z narażeniem  na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy, co może stanowić przyczynek do pracy dyplomowej

 

Podczas studiów studenci nabędą bardzo ważne umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej
z wykorzystanie specjalistycznych fantomów i defibrylatorów zgodnie z wytycznymi postepowania Polskiej Rady Resuscytacji

 

Ponadto  studenci uzyskają: 

  1. uprawnienia inspektora bhp (na podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 poz. 2468)
  2. certyfikat  „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004”
  3. kompetencje językowe – praktyczna nauka języka angielskiego technicznego
  4. zajęcia z ekspertami zagranicznymi - dobre praktyki

 

Absolwent będzie:

  • posiadał kompetencje do interpretacji dyrektyw UE i przepisów wewnętrznych w zakresie bhp krajów Unii Europejskiej i Polski
  • przygotowany do promowania polityki i kultury bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • umiał oszacować ryzyko zawodowe
  • prowadzić doradztwo w  zakresie obowiązujących zasad oraz doboru środków indywidualnych i zbiorowych
  • przygotowany do współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy
  • posiadał kompetencje i umiejętności do realizacji szkoleń z zakresu bhp

 

Absolwenci będą mieli możliwość znalezienia prestiżowej pracy w kraju i zagranicą, w administracji państwowej, w szkołach każdego szczebla, administracji zespolonej (Inspekcja Pracy, SANEPiD), w  instytucjach badawczych oraz medycyny pracy. Mogą w ramach dalszego kształcenia uzyskać status eksperta bhp.

Będą przygotowani do studiów trzeciego stopnia.