Zacznij studia od marca! Rekrutacja trwa | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów » Zacznij studia od marca! Rekrutacja trwa
a a a

Zacznij studia od marca! Rekrutacja trwa

Na studia stacjonarne na kierunku:

 

Na studia niestacjonarne na kierunku:

- bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
studia licencjackie dofiansowane w 50% z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- psychokryminalistyka - studia licencjackie
- kryminalistyka i kryminologia - studia licencjackie
- detektywistyka i kryminalistyka - studia magisterskie
- taktyka i techniki interwencji - studia magisterskie

 

- europejski menedżer bhp
studia magisterskie dofiansowane w 50% z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- bezpieczeństwo i higiena pracy - studia inżynierskie
- zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami - studia magisterskie

 

- zarządzanie zasobami ludzkimi - studia licencjackie
- kadry i płace - studia magisterskie

 

Jak i na studia podyplomowe: