Rekrutacja on-line | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów » Rekrutacja on-line
a a a

Rekrutacja on-line

 

 

NIEZMIENNE CZESNE  I  NIEPŁATNE WAKACJE

 

UWAGA!

Przy zapisie do 15 lipca 2019 r.!

  • bezpłatny pierwszy semestr na studiach stacjonarnych
  • 20% rabatu za pierwszy semestr na studiach niestacjonarnych
  • 50% czesnego -  studia  na drugim kierunku
  • opłata wpisowa 200 zł 0 zł

 

Przy zapisie do 10 września 2019 r.!

  • 25 % rabaty rodzinne dla absolwentów WSZOP oraz ich małżonków, dzieci i rodzeństwa
    - na pierwszy rok studiów licencjackich oraz magisterskich i na studia podyplomowe *
  • 20 % rabatu dla czynnych funkcjonariuszy służb mundurowych
    na pierwszy rok studiów oraz na studia podyplomowe **

*…wymagane do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających pokrewieństwo
(akty urodzenia lub małżeństwa)

**..wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu z datą ważności jednego miesiąca

Bonusy nie sumują się.

 

Opłaty

rekrutacyjna, wpisowa oraz czesne podlegają zwrotowi w przypadkach nieuruchomienia kierunku studiów