Migracje w aspekcie bezpieczeństwa | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów » Rekrutacja na studia dofinansowane » Migracje w aspekcie bezpieczeństwa
a a a

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019 została zakończona.

Zapraszamy do składania dokumentów od maja 2019 r. na dofinansowane w 50% studia uzupełniające magisterskie w ramach Projektu Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, studentów na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, na specjalności migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Projekt jest wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uwaga! Ograniczona ilość uczestników: 70 osób

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu - specjalność migracje w aspekcie bezpieczeństwa dodatkowa tura

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu -specjalność migracje w aspekcie bezpieczeństwa (trzecia tura rekrutacji)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu - specjalność migracje w aspekcie bezpieczeństwa (druga tura rekrutacji)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu - specjalność migracje w aspekcie bezpieczeństwa (pierwsza tura rekrutacji)

Podstawowym warunkiem rekrutacji na studia jest posiadanie statusu absolwenta studiów I stopnia.

Regulamin Projektu zakłada punkty premiujące dla Uczestników Projektu:

 • praca w zawodzie niezgodnym z kierunkiem wykształcenia lub praca poniżej kwalifikacji – 10 pkt (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o rodzaju wykonywanej pracy lub zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej  wydanego przez PUP).
 • orzeczenie o niepełnosprawności (opinia lekarska) – 10 pkt. 
 • ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia:
  - ocena z wyróżnieniem – 40 pkt.
  - bardzo dobry – 30 pkt.
  - dobry – 20 pkt.
  - dostateczny – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi: 60.