Branding i komunikacja marki | WSZOP - Katowice

a a a

Branding i komunikacja marki

Chcesz budować siłę, pozycję i przewagę konkurencyjną szeroko pojętej marki (korporacyjnej, produktowej, usługowej, instytucji, osobistej) w oparciu przede wszystkim o skuteczne komunikowanie się? Jeżeli tak to te studia są właśnie dla Ciebie!

Specjalność kładzie nacisk na interdyscyplinarne i praktyczne przygotowanie studentów
do przyszłej pracy, równoważąc rozwój ogólnokulturowy z rozwijaniem umiejętności związanych z zarządzaniem i komunikacją oraz kreacją i technicznym posługiwaniem się konkretnymi narzędziami.

Studia łączą wiedzę o kulturze z brandingiem i praktycznymi umiejętnościami z zakresu nowoczesnego komunikowania się i kreacji. Studenci nabędą wiedzę oraz umiejętności
do opracowania strategii komunikacji i rozwoju marki w kontekście jej funkcjonowania w określonych realiach kulturowych, społecznych, medialnych i marketingowych.

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z najnowszymi sposobami tworzenia komunikacji, wartości i doświadczeń klienta (np. design thinking, kanwa propozycji wartości, visual thinking, storytelling, marketing zindywidualizowany), narzędziami e-marketingu (np. SEM, content marketing, reklama behawioralna, mobile) oraz nauczą się jak zarządzać markami z poziomu mediów społecznościowych. Dopełnieniem całości będą projekty polegające na wykorzystaniu komunikacji werbalnej i wizualnej (materiały promocyjne, wizerunkowe o charakterze komercyjnym: teksty, grafiki, reklamy, krótkie formy filmowe).

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:  

  • na stanowisku specjalisty lub menedżera w zakresie marketingu, komunikacji, PR, reklamy, promocji w internecie, social media, SEO/SEM itp.