Krok po kroku | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów » Krok po kroku
a a a

Krok po kroku

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia – także dla absolwentów WSZOP.

Po zarejestrowaniu nie czekaj na żadne potwierdzenie zakwalifikowania się na studia ani listę przyjętych.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym peselu już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa a chcą zapisać się na studia do WSZOP proszone są o kontakt z pracownikami Działu Współpracy z Zagranicą.

  
2. SKOMPLETUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

  • kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu - dotyczy kandydatów składających dokumenty na studia drugiego stopnia
  • dowód wpłaty (patrz punkt 3.4. - potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty w kasie WSZOP)
  • jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35 x 45 mm) do celów przygotowania studentowi indeksu*
*Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Jeśli chcesz zapisać się na Filologię angielską pamiętaj, że pod uwagę brany jest Twój wynik z matury z języka angielskiego.

  
3. PRZYJDŹ DO BIURA REKRUTACJI

1. Weź ze sobą komplet dokumentów i przyjdź do Biura Rekrutacji.

Biuro Rekrutacji WSZOP
Katowice, ul Bankowa  8, pok. nr 19 (parter).


W jakie dni i godziny jest czynne Biuro Rekrutacji?

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00
sobota

8:00 - 16:00

niedziela nieczynne

2. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia.
3. Odbierz umowę o świadczenie usługi edukacyjnej.
4. Dokonaj opłaty czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr, opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, opłaty rejestracyjnej w wysokości 25 zł oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26 zł) przelewem na konto lub w Kasie WSZOP (pok. nr 16A).

Numer rachunku bankowego:
mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001

5. Złóż wniosek w Kasie WSZOP o przyznanie przysługujących zniżek.

4. JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania napisz do nas na adres e-mail: rekrutacja@wszop.edu.pl
lub zadzwoń 32 355 97 73.