Kierunki studiów | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki studiów
a a a

Kierunki studiów

STUDIA INŻYNIERSKIE (7 semestrów)
  STUDIA MAGISTERSKIE (3 semestry)

   Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

   Energetyka

 

-

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)
  STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

  Zarządzanie

  Zarządzanie

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Filologia angielska

 

-

STUDIA PODYPLOMOWE