ZARZĄDZANIE | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » ZARZĄDZANIE - studia I stopnia
a a a

ZARZĄDZANIE - studia I stopniaStudia pierwszego stopnia
Dyplom licencjata
Czas trwania: 6 semestrów
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)

Absolwenci WSZOP, którzy ukończyli kierunek Zarządzanie znajdują się w grupie najlepiej zarabiających absolwentów w województwie śląskim.*

*dane za rok 2015 z systemu monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierunek Zarządzanie łączy wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, marketingu, prawa oraz psychologii. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji, w tym diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z otoczeniem a także z zasobami wewnątrz firmy (ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz eksperci i praktycy z różnych gałęzi gospodarki, którzy uczą jak wykorzystywać wiedzę oraz umiejętności, by uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Studia mają praktyczny profil kształcenia, co oznacza, że studenci uzyskują praktyczne umiejętności m.in. podczas 3-miesięcznych praktyk zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Specjalności w ramach kierunku:

 

  • zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności menedżerskie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa
  • będziesz potrafił rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy wewnątrz przedsiębiorstwa
  • nabędziesz umiejętności zarządzania procesami
  • nauczysz się obsługi programów wspomagających proces zarządzania w firmie m.in. MS Project
  • poznasz mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki.