Opłaty za studia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » Opłaty za studia
a a a

Opłaty za studia

   

  • Niezmienne czesne przez cały okres studiów gwarantowane umową.
  • Bezpłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne oraz egzamin dyplomowy).
  • Możliwość płacenia czesnego co miesiąc.

Do pobrania:

mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001

Stypendia i nagrody:

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów już po pierwszym roku studiów
  • Stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od pierwszego semestru
  • Stypendium socjalne i zapomogi losowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej już od pierwszego semestru.