Marketing w nowych mediach | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia » Marketing w nowych mediach
a a a

Marketing w nowych mediach


Kształcenie ma profil praktyczny. Absolwent osiągnie efekty uczelnia się dla 5 Poziomu PRK określone w uchwale Senatu WSZOP dot. kształcenia specjalistycznego z dnia 1 sierpnia 2020 r. dla specjalności Marketing w nowych mediach.  

 • Profil praktyczny - zajęcia będą realizowane w formie konwersatoriów i ćwiczeń będących podstawą do wykształcenia specjalistów z wąskiego obszaru jakim jest branża Marketing w nowych mediach.
  Uczelnia zapewnia nowoczesne wyposażenie  laboratoriów, nowatorskie techniki kształcenia, specjalistyczną kadrę – praktyków i ekspertów w dziedzinie marketingu. Uwieńczeniem kształcenia jest przygotowanie projektu (grupowej pracy projektowej) związanego  z profilem kształcenia.
 • Praktyki zawodowe - 6 tygodni
 • Czas trwania - 3 semestry
 • Liczba punktów ECTS - 90
 • Tytuł zawodowy - dyplomowany specjalista w zakresie marketingu w nowych mediach
 • Forma kształcenia – stacjonarna / niestacjonarna
 • Wysokość czesnego  - 1.600,00 zł/semestr (lub 320,00 zł x 15 miesięcy)
 • Opłata rekrutacyjna - 85,00 zł

(kliknij i dowiedz się więcej o PRK)


Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę policealną, albo ukończoną branżową szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie,
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.
  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

  W przypadku podjęcia studiów kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.


  Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  - czwartki i piątki popołudniu  oraz  niektóre  soboty – co 2 tygodnie.


Absolwent
będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • Planowania i budowania strategii marketingowych
 • Kompleksowej produkcji reklam (od realizacji po montaż) dostosowanych do indywidualnych potrzeb zróżnicowanego klienta
 • Tworzenia grafik reklamowych dla nowych kanałów komunikacji
 • Podstaw komunikacji w mediach społecznościowych
 • Organizacji, realizacji i ewaluacji kampanii reklamowych
 • Dobrych praktyk  pracy w organizacji
 • PR i skutecznej relacji z mediami
 • Etyki kształtowania wizerunku oraz praktyki reklamy.