Migracje w aspekcie bezpieczeństwa | WSZOP - Katowice

a a a

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa

Studia dofinansowane w 50% ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzneMigracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

Studenci specjalności Migracje w aspekcie bezpieczeństwa będą odbywać zajęcia w specjalnie przygotowanych laboratoriach i pracowniach.

  • Laboratorium Kryminalistyki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt służy symulacjom oględzin miejsca zdarzenia i przygotowuje do pracy w sekcjach kryminalnych. W skład laboratorium wchodzi Pracownia Ruchu Drogowego oraz profesjonalnie wyposażona w wariograf, aparaturę audiowizualną oraz lustro weneckie Sala Przesłuchań.
  • W Laboratorium Informatyki Śledczej studenci poznają profesjonalne programy do odzyskiwania utraconych danych oraz zabezpieczania tajnych informacji. Zajęcia są kontynuacją wykładu z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Po zaliczeniu przedmiotów otrzymują Certyfikat.
  • Zajęcia terenowetaktyki działań w ochronie granic są wspomagane przez sprzęt optyczny do śledzenia osób oraz noktowizory; w ramach ćwiczeń studenci poznają różne rodzaje broni i sposoby posługiwania się nimi.
  • Umiejętności praktyczne zapewniają zajęcia na specjalności - prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć terenowych przez ekspertów - praktyków mających doświadczenie w Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:

  • Policji
  • Straży Granicznej
  • Wydziałach urzędów administracji państwowej i samorządowej
  • Organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się emigrantami i uchodźcami

Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie instytucji państwowych i samorządowych – Straży Granicznej, Policji, ABW, wydziałów urzędów różnych szczebli zajmujących się emigrantami – w związku z rosnącym w Europie i Polsce problemem migracji ludności, m.in. z Afryki i Azji.  
Ogromnym atutem przyszłej pracy jest bonus w postaci szkolenia dla Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – kompetencje bardzo pożądane w pracy, także w sektorze finansowym i w bankach oraz kurs praktycznej mowy języka angielskiego wraz z egzaminem certyfikującym. Zajęcia są nieobowiązującym w programie,  ale korzystnym dla studentów dodatkiem do zdobytych w trakcie studiów kompetencji.