Kierunki kształcenia | WSZOP - Katowice

strona główna » Kierunki kształcenia
a a a

Kierunki kształcenia

 

 
  STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

  STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

Zarządzanie

    Zarządzanie

  STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

    Bezpieczeństwo wewnętrzne

   STUDIA MAGISTERSKIE (4 semestry)

    Bezpieczeństwo wewnętrzne


  STUDIA LICENCJACKIE (6 semestrów)

  Filologia angielska